ISKOLÁNK VEZETŐSÉGE, TANTESTÜLETE, DOLGOZÓI

Iskolavezetés

Intézményvezető:

Intézményvezető-helyettesek:

A nevelőtestület tagjai
Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Szakmai munkát segítő alkalmazottak