Fontos információk, tájékoztatók

Tájékoztató a Magyarországon tanulók diákigazolvány-igényléséről 
Iskolapszichológus segít
információk ITT
Külföldre távozás ITT
Egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalők ITT és ITT
E-ellenőrző
FELHÍVÁS MODERNTÁNC (SZÍNPADI TÁNC) TANSZAKRA TÖRTÉNŐ
JELENTKEZÉSRE

Kedves Szülők, Gyerekek!

A 2022/23-as tanévben ismét van lehetőség csatlakozni, a Dunavarsányi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3.) moderntánc
tanszakához. A régi és új, táncolni vágyó, érdeklődő diákokat nagy szeretettel várjuk. 

       >>Elolvasom<<     >>Jelentkezési lap<<

Tájékoztatás az óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységről

2018 szeptemberétől a járási Család- és Gyermekjóléti Központoknak a járás területén, minden közoktatási intézményében meg kell kezdenie az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetését. Az újonnan megjelenő szolgáltatás célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani az intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának, valamint a közoktatási intézmény pedagógusainak, egyéb szakembereinek. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez. 

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktusok,
  magatartási problémák) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek,
  szerhasználat) esetén.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében;
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein;
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban, segíteni a nehézséget okozó konfliktusok
  átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő
  intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család – és Gyermekjóléti Központ, illetve az
óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt.
135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Szociális segítő: PLATNER DÓRA

Ügyeleti idő: Kedd 9 – 14 óra között

Elérhetőség: 

Tel: 20/527-6642 

Email: platner.dora@cssk.szszm.hu

 

Tájékoztatás az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról

2020. január 1. napját követően bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket az UNIQA Biztosító Zrt. fogadja és rendezi, a vonatkozó tájékoztatás az alábbi helyen már elérhető:

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1- től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.- vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A Biztosító szolgáltatása

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a Biztosító.

Biztosítási kockázat megnevezése/Szolgáltatás mértéke
Baleseti halál/ 200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés/ 3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)/
amennyiben a rokkantság foka 1-9% 3 000 Ft
amennyiben a rokkantság foka 10-29% 50 000 Ft
amennyiben a rokkantság foka 30-100% 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával  egegyező
százaléka

Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?

Szolgáltatási igényét

 • e-mailben (diakbiztositas@uniqa.hu ),
 • faxon (+36 1 2386 060),
 • postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban jelentheti be a kitöltött Szolgáltatási igénybejelentő dokumentum segítségével.

További információt nyitvatartási időben az UNIQA Biztosító Call Centerén keresztül (a következő telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555) kaphat, illetve a 24 órán át hívható információs vonalon a következő telefonszámon: +36 1 238-6099.

Letölthető dokumentum:

Szolgáltatási igénybejelentő

ADATVÉDELEM

adatvédelmi tisztviselő:
    Pál Anita,
    elérhetőség:     anita.pal@kk.gov.hu
    tel.: 06-24-795-255

 • Adatkezelési tájékoztató ITT
 • Adatkezelési tájékoztató Lázár Ervin program ITT
 • Adatkezelési tájékoztató digitális távoktatáshoz ITT
Kötelező orvosi és védőnői szűrővizsgálatok

A nemzeti köznevelésről szóló – 2011. évi CXC. – törvény biztosítja a nevelési/oktatási intézményekben a tanulók ingyenes iskola- egészségügyi ellátását. A vizsgálatok, illetve kötelező védőoltások időpontjáról és eredményeiről a szülők írásban kapnak értesítést.