Az iskola beiskolázási programja

Az óvodából az iskolába való átmenet segítése és az iskolába lépés előkészítése:

Mint Ön előtt is ismeretes a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Bővebb tájékoztatás elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani. 

 1. Több alkalommal „iskolába hívogatjuk” az óvodás gyerekeket, változatos délutáni foglalkozásokkal, amelyekkel szorongásaikat, az iskolától való félelmüket szeretnénk oldani. Nem titkolt célunk az is, hogy a Szigethalomra csak nemrégen költözött családok bepillantást nyerjenek az iskolánk életébe, képet alkothassanak rólunk.
 2. Az érdeklődő szülők, ha úgy kívánják, gyermekeikkel együtt, nyílt tanítási órákon vehetnek részt, ismerkedhetnek a tanítási órák hangulatával, az iskolánkba járó tanulókkal, az itt tanító nevelőkkel.
 3. Az elkövetkező tanévre szóló beiratkozás.
 4. A leendő első osztályos tanító nénik a nagycsoportos óvodásokhoz látogatnak, tapasztalatcserét folytatnak az óvó nénikkel.
 5. Megtörténik az iskolai osztályokba való besorolás. A leendő első osztályos tanítók ettől kezdve már új  tanítványaik fogadására készülnek.
 6. Az alsó tagozatos tanulók és a leendő tanító nénik köszöntik az iskola látogatására érkező, az iskolánkba beíratott, leendő első osztályos gyermekeket.
 7. Közös szülői értekezletre várjuk a leendő elsős gyermekeink szüleit, ahol tájékoztatást kapnak a legszükségesebb teendőkről és az elkövetkező időben ránk váró közös feladatokról.
 8. Részt veszünk a városi Gólyanapon.

A felvételi eljárás különös szabályai

 • Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. (beiskolázási körzetünkről bővebben ITT)
 • Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy ayermek az adott naptári évben a hatodik életévét  augusztus 31. napjáig betöltse. Ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő az Oktatási Hivatalnál kérvényezheti a gyermeke felvételét az adott év január 15-ig.
 • Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét, ha az óvoda a nevelési tanácsadóban történő vizsgálatot javasolt, a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Egyéni munkarend

Az Nkt. ide vonatkozó előírása alapján ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló tanulmányi előmenetele szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése határozott időre egyéni munkarend szerint kérelmezhető. A szülő a kérelmet a tanévet megelőző június 15-ig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz.

Vendégtanulói jogviszony

A szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt.

Bővebben…

Egyházak bemutatkozása

OVIBÓL SULIBA Online Beiskolázási Expo

Kedves Szülők, Óvodapedagógusok, Tanítók!
 
A Felelős Szülők Iskolája csapata március hónapban azoknak a szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak szeretne segíteni, akik kapcsolatban vannak olyan gyermekekkel, akik beiskolázás előtt állnak, de a jelenlegi helyzetben nem tudnak személyesen ellátogatni a kiszemelt intézményekbe, beszélgetni a tanítókkal és így személyes impulzusok alapján a legjobb iskolát kiválasztani a gyerkőcök számára.
 
2021. március 1-31. között OVIBÓL SULIBA – Online Beiskolázási Expo a Felelős Szülők Iskolája felületein!