Az iskola beiskolázási programja

Az óvodából az iskolába való átmenet segítése és az iskolába lépés előkészítése:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérelmek benyújtására 2021.01.01-2021.01.15. van lehetőség.

Bővebb tájékoztatás elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankothal_kapcs_kerelmek/

 1. Több alkalommal „iskolába hívogatjuk” az óvodás gyerekeket, változatos délutáni foglalkozásokkal, amelyekkel szorongásaikat, az iskolától való félelmüket szeretnénk oldani. Nem titkolt célunk az is, hogy a Szigethalomra csak nemrégen költözött családok bepillantást nyerjenek az iskolánk életébe, képet alkothassanak rólunk.
 2. Az érdeklődő szülők, ha úgy kívánják, gyermekeikkel együtt, nyílt tanítási órákon vehetnek részt, ismerkedhetnek a tanítási órák hangulatával, az iskolánkba járó tanulókkal, az itt tanító nevelőkkel.
 3. Az elkövetkező tanévre szóló beiratkozás.
 4. A leendő első osztályos tanító nénik a nagycsoportos óvodásokhoz látogatnak, tapasztalatcserét folytatnak az óvó nénikkel.
 5. Megtörténik az iskolai osztályokba való besorolás. A leendő első osztályos tanítók ettől kezdve már új  tanítványaik fogadására készülnek.
 6. Az alsó tagozatos tanulók és a leendő tanító nénik köszöntik az iskola látogatására érkező, az iskolánkba beíratott, leendő első osztályos gyermekeket.
 7. Közös szülői értekezletre várjuk a leendő elsős gyermekeink szüleit, ahol tájékoztatást kapnak a legszükségesebb teendőkről és az elkövetkező időben ránk váró közös feladatokról.
 8. Részt veszünk a városi Gólyanapon.

A felvételi eljárás különös szabályai

 • Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. (beiskolázási körzetünkről bővebben ITT)
 • Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy ayermek az adott naptári évben a hatodik életévét  augusztus 31. napjáig betöltse. Ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő az Oktatási Hivatalnál kérvényezheti a gyermeke felvételét az adott év január 15-ig.
 • Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét, ha az óvoda a nevelési tanácsadóban történő vizsgálatot javasolt, a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Egyéni munkarend

Az Nkt. ide vonatkozó előírása alapján ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló tanulmányi előmenetele szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése határozott időre egyéni munkarend szerint kérelmezhető. A szülő a kérelmet a tanévet megelőző június 15-ig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz.

Vendégtanulói jogviszony

A szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt.

Bővebben…

Egyházak bemutatkozása

OVIBÓL SULIBA Online Beiskolázási Expo

Kedves Szülők, Óvodapedagógusok, Tanítók!
 
A Felelős Szülők Iskolája csapata március hónapban azoknak a szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak szeretne segíteni, akik kapcsolatban vannak olyan gyermekekkel, akik beiskolázás előtt állnak, de a jelenlegi helyzetben nem tudnak személyesen ellátogatni a kiszemelt intézményekbe, beszélgetni a tanítókkal és így személyes impulzusok alapján a legjobb iskolát kiválasztani a gyerkőcök számára.
 
2021. március 1-31. között OVIBÓL SULIBA – Online Beiskolázási Expo a Felelős Szülők Iskolája felületein!