Új intézményvezető helyettes a Széchenyi iskolában

Nagyné Kirchner Katalin, aki október 1-től látja el az alsó tagozatos intézményvezető helyettesi feladatokat, 2002-től dolgozik iskolánkban, kezdetben osztályfőnökként, majd munkaközösség-vezetőként. Több évtizedes tapasztalattal bír a pedagóguspályán, szakmai felkészültsége példaértékű. Nevelő-oktató munkája során nagy gondot fordít a tanulók személyiség- és közösségfejlesztésére, az egyéni képességfejlesztésre. Tehetséges diákjaival számos eredményt értek el az évek során. Tanítványai tisztelik és szeretik, emberi magatartása révén példaként tekintenek rá. Kiváló kapcsolatot ápol a kollégákkal, a szülőkkel és az iskolai partnerekkel. Aktívan és sikeresen vesz részt az iskolán belüli és kívüli tevékenységekben, terjeszti a jó gyakorlatainkat. Nyitott az új kihívások iránt, fokozott felelősséget vállal ezek megvalósításában. Elkötelezettsége, hivatástudata elismeréseként 2010-ben elnyerte az iskolai Év tanára díjat, 2018-ban kiemelkedő nevelő-oktató munkájának elismeréseként fenntartói elismerő oklevélben részesült, 2019-ben Szigethalom Város Kiváló Pedagógusa díjjal jutalmazták.

Ezúton is köszönjük Őt az új munkakörében, szakmai munkájához sikereket, sok erőt és jó egészséget kívánunk!

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tanulói és dolgozói