Örömteli 40 év a pedagóguspályán

Mermeze Klára a kezdetektől, 1988-tól a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusaként tevékenykedik, kezdetben alsó tagozatos osztályfőnökként, majd munkaközösség-vezetőként, és 2013 óta alsó tagozatos igazgatóhelyettesként.

Tanítóként sokféle tantervvel, tananyaggal dolgozott az évek során, közben újabb és újabb törvényi jogszabályoknak kellett megfelelnie. Mindig törekedett arra, hogy tudása naprakész legyen, hogy ismerje a nevelés-oktatás összefüggéseit. Vezetőként nagy lelkesedéssel vett részt és élen járt az integráció 2004-es bevezetésekor az iskolánkban. Nagyon sok bemutató órát tartott, sokat hospitált és sok szakkönyvet, folyóiratot olvasott a témával kapcsolatosan. Szívesen állt élére a szöveges értékelés kidolgozásának. Szakmai tapasztalatait, gyakorlati tanácsait meggyőzően és hatékonyan adta át a kollégáinak. Meggyőződése, hogy a pedagógus pályán elengedhetetlen a folyamatos szakmai megújulás. 2013 őszétől szaktanácsadóként is tevékenykedett. 2017-ben sikeresen pályázott az Oktatási Hivatal által kiírt vezető szaktanácsadói feladatok ellátása pályázatra. Vezető szaktanácsadóként hatékonyan és körültekintően koordinálta a munkacsoportjába tartozó szaktanácsadók szakmai munkáját. Szakmai folyóiratokban és TV szereplések során mutatta be a szaktanácsadás nyújtotta lehetőségeket.

A pedagógus életpályamodell bevezetésekor az elsők között készítette el a portfólióját és került a Pedagógus II. fokozatba, majd a próbaminősítési eljárás során kiváló eredménnyel a Mesterpedagógus fokozatba. Az iskolában elsőként vett részt pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésben, melynek kapcsán kiváló értékelést kapott a külsős szakértőktől.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket. 2014-ben sikeres pályázata révén iskolánk elnyerte a Mentoráló intézmény címet az alsó tagozatos matematikatanítás területén. Eredményes pályázatot készített, melynek jutalmaként 2017. szeptembertől az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként működik az iskolánk. Ennek keretében bemutató órákat, előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, körzeti tanulmányi versenyeket szervezünk a környék pedagógusai számára.

Magas színvonalú vezetői felkészültsége, szakmai tapasztalatai, jó szervező és kiváló kapcsolatteremtő készsége mind az intézmény vezetésében, mind a külső partnerekkel való kapcsolatokban megismerhetővé válnak.

A pedagóguspályán eltöltött 40 év során kiemelt figyelmet fordított a hagyományok ápolására, új hagyományok megteremtésére, az intézmény rendezvényeinek szervezésére, a város oktatási és kulturális életének fejlesztésére.

Példaértékű pedagógus munkája elismeréséül 2000-ben az intézményben az Év Tanára díjban részesült, majd 2008-ban elnyerte Szigethalom Város Önkormányzata jóvoltából a “Szigethalom Város Kiváló Pedagógusa” díjat, 2018-ban a magas szintű nevelő-oktató munkájáért fenntartói elismerő oklevélben részesült. 2021-ben Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntették ki és elnyerte a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa címet.

Szívből gratulálunk! Csodás nyugdíjas éveket kívánunk örömben és boldogságban!

                                                                                                                                              Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

                                                                                                                                                                           nevelőtestülete