Munkatársaink


Vezetőség

Egyed Jolán                             Igazgató
Vidáné Wéber Adrienn        általános igazgatóhelyettes, felső tagozatos igazgatóhelyettes
Mermeze Klára                       alsó tagozatos igazgatóhelyettes


Pedagógusok

Baksiné Homonnai Kármen
Bognár Orsolya
Bosnyák Gáborné
Czita Gáborné
Czeglédi Sándor
Csvóricsné Csernyi Marianna
Dobránszky Andrásné
Domokos Ilona
Egyed Jolán
Ember Borbála Éva
Follmer Judit
Gyovai Margit
Héder Mária Gabriella
Ilyés Éva
Jassó Csaba
Kalmár Gabriella
Kartali Erika
Kartali István
Kelemen Lilla
Markó Tiborné
Magyarné Huszár Ágnes
Marschek Zsuzsanna
Mermeze Klára
Mészáros András
Mogyorósi Erzsébet
Müller Ibolya Mária
Nagyné Kirchner Katalin
Nyutali Marianna
Op Veasna
Ráczné Nochta Tímea
Regősné Rácz Bernadett
Rudnerné Frick Orsolya
Sziklainé Fazekas Erzsébet
Sáfrán Ferenc Imréné
Szabóné Tóth Judit
Székelyné Hujber Anikó
Takács Róbert
Taracközi Katalin
Tárnokiné Illés Dóra
Tóthné Zsoldis Marianna
Tzintzisné Tárnoki Anita
Varga – Lukács Rita
Vidáné Wéber Adrienn
Wolf-Horváth Lívia


Szakmai munkát segítő alkalmazottak

Graffné Somos Ildikó               Pedagógiai asszisztens
Király Bence                               Rendszergazda
Király Ádám Dávid                   Könyvtáros
Szász-Bogdán Gyöngyvér        Pszichológus
Reschné Hidvégi Erzsébet      Logopédus
Unghiné Polányi Erzsébet      Iskolatitkár
Bogyóné Hódi Edit                   Iskolatitkár
Németh Hajnalka                     Pedagógiai asszisztens
Léhártné Cserépi Csilla           Laboráns

Lőrincz Ferenc Zoltánné         Portás
Hutoczky György                     Karbantartó