Munkatársaink


Vezetőség

Egyed Jolán                             Igazgató
Vidáné Wéber Adrienn        általános igazgatóhelyettes, felső tagozatos igazgatóhelyettes
Mermeze Klára                       alsó tagozatos igazgatóhelyettes


Pedagógusok

Bognár Orsolya
Baksiné Hommonai Kármen
Bosnyák Gáborné
Czita Gáborné
Czeglédi Sándor
Csürke Olga
Csvóricsné Csernyi Marianna
Dobránszky Andrásné
Domokos Ilona
Egyed Jolán
Ember Borbála Éva
Follmer Judit
Gyovai Margit
Héder Mária Gabriella
Horváth Lívia
Ilyés Éva
Jassó Csaba
Kalmár Gabriella
Kartali Erika
Kartali István
Markó Tiborné
Mabani-Kelemen Lilla
Magyarné Huszár Ágnes
Maixner Zsoltné
Marschek Zsuzsanna
Mermeze Klára
Mészáros András
Nagyné Kirchner Katalin
Nyutali Marianna
Op Veasna
Ráczné Nochta Tímea
Regősné Rácz Bernadett
Rudnerné Frick Orsolya
Susánszki András
Szabóné Tóth Judit
Takács Róbert
Tóthné Prajda Zita
Tóthné Zsoldis Marianna
Tzintzisné Tárnoki Anita
Vidáné Wéber Adrienn


Szakmai munkát segítő alkalmazottak

Graffné Somos Ildikó               Pedagógiai asszisztens
Király Bence                             Rendszergazda
Király Ádám Dávid                   Könyvtáros
Szász-Bogdán Gyöngyvér       Pszichológus
Reschné Hidvégi Erzsébet      Logopédus
Simon Lászlóné      Iskolatitkár
Unghiné Polányi Erzsébet      Iskolatitkár
Bogyóné Hódi Edit                  laboráns
Németh Hajnalka                       pedagógiai asszisztens

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak végzettsége:

1. középfokú iskolai végzettség
2. felsőfokú mérlegképes könyvelő
3. középfokú iskolai végzettség
4. középfokú iskolai végzettség
5. középfokú iskolai végzettség
6. felsőfokú iskolai végzettség
7. középfokú iskolai végzettség
8. 8 általános
9. szakmunkás
10. szakmunkás