Munkatársaink


Vezetőség

Wéber Adrienn                      igazgató
Mermeze Klára                      alsó tagozatos igazgatóhelyettes
Magyarné Huszár Ágnes     felső tagozatos igazgatóhelyettes


Pedagógusok

Baksiné Homonnai Kármen
Czita Gáborné
Czeglédi Sándor
Csvóricsné Csernyi Marianna
Dobránszky Andrásné
Domokos Ilona
Ember Borbála Éva
Földesiné Pál Dóra
Follmer Judit
Gyovai Margit
Héder Mária Gabriella
Ilyés Éva
Jassó Csaba
Kalmár Gabriella
Kartali Erika
Kartali István
Kelemen Lilla
Markó Tiborné
Marschek Zsuzsanna
Magyarné Huszár Ágnes
Mermeze Klára
Mészáros András
Mogyorósi Erzsébet
Müller Ibolya
Nagyné Kirchner Katalin
Nyutali Marianna
Op Veasna
Ráczné Nochta Tímea
Regősné Rácz Bernadett
Reshné Hidvégi Erzsébet
Rudnerné Frick Orsolya
Sziklainé Fazekas Erzsébet
Sáfrán Ferenc Imréné
Szabó-Bognár Orsolya
Szabóné Tóth Judit
Székelyné Hujber Anikó
Takács Róbert
Taracközi Katalin
Tárnokiné Illés Dóra
Tóthné Zsoldis Marianna
Tzintzisné Tárnoki Anita
Varga – Lukács Rita
Wéber Adrienn
Wolf-Horváth Lívia


Szakmai munkát segítő alkalmazottak

Graffné Somos Ildikó               Pedagógiai asszisztens
Király Bence                               Rendszergazda
Király Ádám Dávid                   Könyvtáros
Szász-Bogdán Gyöngyvér        Pszichológus
Reschné Hidvégi Erzsébet      Logopédus
Unghiné Polányi Erzsébet      Iskolatitkár
Bogyóné Hódi Edit                   Iskolatitkár
Németh Hajnalka                     Pedagógiai asszisztens
Léhártné Cserépi Csilla           Laboráns

Lőrincz Ferenc Zoltánné         Portás
Hutoczky György                     Karbantartó
Garan Dániel                            Karbantartó